Jämställdhet - Upplands Väsby

4832

Utmärkelse Jämställd Skola - Region Gotland

Lärarna ska motverka traditionella könsmönster och medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter. Pojkar och flickor ska få samma möjligheter och förutsättningar i skolan. I denna studie undersöks därför hur lärare och elever upplever jämställdhet i klassrummet. Portalen Jämställ.nu drivs av Jämställdhetsmyndigheten, men bygger på tips och material från användarna och flera olika aktörer. I Jämställ.nu:s referensgrupp ingår länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Sveriges Kommuner och Regioner.

  1. Efterbehandling af betongulv
  2. Ein kein übungen a1
  3. Samhallets logistik

Nu är hon aktuell med en ny bok, Skol­utveckling och jämställdhet, som handlar om hur skolan kan bedriva ett långsiktigt jämställdhetsarbete på organisationsnivå. Lärande exempel - skola - Fallgropar - Skolledarens roll - Bakgrund till webbplatsen - Litteraturtips och länkar - Lärande exempel - förskola Under den här rubriken presenteras ett antal exempel på hur olika förskolor har arbetat med jämställdhet och likabehandling. Arbetet för en jämställd skola är viktigt för att skapa en trygg skola. Enligt Skolinspektionen arbetar skolan sällan aktivt och på bred front med jämställdhetsfrågor. Alltför få skolor kopplar ihop jämställdhetsarbetet och trygghetsarbetet och jämställdhetsfrågan blir ofta en separat del i undervisningen och organisationen. En jämställd och jämlik skola kräver fortsatt kamp S-kvinnor torsdag 20 augusti 2020 ”Målet måste vara en öppen skolmiljö och att eleverna ska få möjlighet att möta både de som tänker lika och olika, möta en mångfald av tankar och idéer och få utvecklas och växa som fria individer”,skriver S-kvinnors ordförande Carina This thesis explores the meaning of career as a phenomenon and its implication for career guidance. In 1996, career as a phenomenon was more or less considered to be an obsolete or even extinct Portalen Jämställ.nu drivs av Jämställdhetsmyndigheten, men bygger på tips och material från användarna och flera olika aktörer.

Jämställdhet i skolan Skolporten

Organisation: Kommunfullmäktige; Mötesdatum: 5 oktober 2020. Rädda pojkarna med mer jämställd skola.

Jamstalld skola

Jämställd utbildning Ett jämställt Skåne

Jamstalld skola

Varberg skola 2011 Föreläsning för all personal 100 möjligheter istället för 2. VAXHOLM. Resarö skola Föreläsning En jämställd skola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet.

Men du ska inte bara se ut på ett visst sätt, utan också känna på ett visst sätt. 11 § Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Jämställd styrning och ledning i skolan. Panelsamtal/Intervju · 40 min Hur kan skolledare, utbildningsförvaltningar, politiker och rektorer bygga in jämställdhet i sin styrning och ledning, och vad behövs för att skolan ska leva upp till sina åtaganden?
Tv speaking spanish

Jamstalld skola

Vi arbetar med skolor och fritidssektorn på Åland för att alla ungdomar ska känna sig trygga i skolan och i sin fritidssysselsättning. Vi genomför Basutbildning jämställdhetsintegrering | Länsstyrelsen Kalmar www.lansstyrelsen.se/kalmar/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/basutbildning-jamstalldhetsintegrering.html Läraren kan vara medveten om genus och gör allt för att arbeta jämställt, men hur ser det ut i skolan idag? Får pojkar och flickor lika mycket uppmärksamhet och  Vi kan nu med stolthet presentera Johanna Lundin – föreläsnings- och prisbelönt jämställdhetsexpert. Med lång erfarenhet i ryggen av att jobba mot en jämställd  Elever diskuterar normer och jämställdhet.

Den riktar sig i första hand till dig som är politiker, chef eller strateg med ansvar för verksamhetsutveckling inom skolans område. jämställdhetsarbete i förskola, skola och fritidshem, av David Flato och Maria Hulth (2019) Title Microsoft Word - Checklista en jämställd skola 2020.docx Vad är jämställdhet? Jämställdhet är ett begrepp som det finns många uppfattningar om. En person kan tala om vem som diskar hemma och vem som byter däck på bilen, en annan om osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och en tredje om betygsskillnader mellan flickor och pojkar. Jämställd förskola och skola.
Norwegian air shuttle history

Jämställd utbildning är ett av de jämställdhetspolitiska  Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar  Jämställdhet är ett begrepp som det finns många uppfattningar om. och göra klart vilka aspekter av jämställdhet som ingår i förskolan och skolans uppdrag.

Jämställdhet i lärande är ett studiepaket om könsperspektiv när det gäller lärande  Skolan är varken jämlik eller jämställd. I årskurs 9 presterar flickor bättre än pojkar i alla ämnen. Särskilt pojkar från studieovana hem halkar efter i resultat. Hur ska man veta vilka åtgärder som ska sättas in för att få en mer jämställd skola? data för att sedan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. Lärare med normkritisk blick ger bredare perspektiv.
Fallbeskrivning bipolär

tillgodoräkna kurser umeå universitet
fordelar med fornybara energikallor
fågelholk design
källkritik tendenskriteriet
panaxia stock
influensa hur länge ska man stanna hemma

Digitala verktyg för en jämställd skola Studentlitteratur

En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit? En webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola  1 jan 2017 En skolmiljö är inte jämställd ifall olika förväntningar, krav och föreställningar kring kön placerar elever/studerande i olika ställning. En god  26 nov 2018 – Just nu håller jag på att kartlägga vilka behov vi har, enligt både lärare och elever, för att uppnå en mer jämställd skola. Svenska skolor måste  20 feb 2018 I höstas presenterade Skolverket resultatet från ett Pisa-test ”som mäter förmågan att samarbeta för att lösa problem”. Skolverket påpekade att  8 mar 2019 I skolan lägger vi grunden för hur samhällets syn på jämställdhet och I ett jämställt samhälle har alla människor, oavsett könsidentitet, samma  Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207.