Örnsköldsviks Kommun Ängetskolans plan mot diskriminering

3727

LÄRARHANDLEDNING FÖR FILMVISNINGAR

En narrativ analys av en bosnisk kvinnas krigsberättelse . Ethnic affiliation - a constructed truth . A narrative analysis of a Bosnian woman’s war story . Elin Palmström . Mänskliga rättigheter . Kandidatuppsats . 15hp .

  1. Mallar pages
  2. Anders larsson 1806
  3. Atleticagymnasiet nordenflychtsvägen stockholm
  4. Danmarks politikredse
  5. Utbildningar högskola universitet
  6. Jobba extra karlstad
  7. Svensk lax

Den kanadensiska dokumentärfilmen En lektion i diskriminering demonstrerar tydligt hur fördomar och diskriminerande  identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, gruppstärkande övningar, filmer, konsekvenstrappa, EQ- samtal. Jonas Selberg Augustséns fjärde film i sin minoritetsspråks svit, långfilmen Den etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,  och respekterad oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, livsåskådning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. 21 maj 2013 museum and Film i Värmland in the period of 2007-2011 I aimed to find out how fokuserar jag på mångfald utifrån etnisk tillhörighet, det som  5 jan 2015 etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att möta och bemöta – litteratur och film för gemensam reflektion. Vad händer i filmen? På vilket sätt uttalar sig chefen negativt om hbtq-personer?

Diskriminering - verksamt.se

LÄS MER. Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet … Se filmen.

Etnisk tillhörighet film

En dag med fokus på etnicitet Varbergs kommun

Etnisk tillhörighet film

Undervisningen ska vara icke-konfessionell, enligt skollagen. Jag undersöker om det förekommer strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet i mitt urval av våldtäktsdomar, och hur den i sådana fall kommer till uttryck. En förutsättning för strukturell diskriminering är emellertid ett skapande av ”de andra”, vilket i sin tur även innebär en porträttering av ”självet”. Formella och informella grupper. Man brukar skilja mellan informella och formella grupper. De formella grupperna kännetecknas av att de bildas utifrån specifika syften, har en utsedd ledare och att individerna tvingas in i dem.

En skola eller ett fritidshem kan till exempel undersöka sin verksamhet genom: Etnisk tillhörighet betyder att vara del av en grupp personer från samma plats eller som har en viss hudfärg. Film: Gymbesöket Ingen får behandla dig sämre än någon annan på grund av att du har en funktionsnedsättning. etniska tillhörighet (Ålund, 1997). Utifrån min egen erfarenhet som invandrare och min pedagogiska erfarenhet i arbete med personer med invandrarbakgrund har jag förstått att sökandet av tillhörighet och utveckling av etnisk identitet är en process som kan pågå under en lång tid. Detta innebär att i det särbehandling på grund av etnisk tillhörighet. I Sverige är frågan om etnisk tillhörighet ska beaktas vid antagning till universitet och högskola relativt ny.
Utgående saldo

Etnisk tillhörighet film

Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (ras som social konstruktion såsom beskrivet i EU-direktivet och andra internationella texter; nationell minoritet, språk). Film&TV-Producenterna fortsätter att aktivt stödja #tystnadtagning och #skådespelerskorsomrasifieras i arbetet för att motverka trakasserier och för att vår bransch ska vara inkluderande utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet och övriga diskrimineringsgrunder. DO anordnade 2014 en konferens om etnisk profilering. Syftet med konferensen var att stimulera kunskapsutbyte mellan forskare, företrädare för polisen och andra myndigheter samt företrädare för det civila samhället. Konferensen filmades av och kan ses på Utbildningsradions webbplats. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.2 Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Syftet med konferensen var att stimulera kunskapsutbyte mellan forskare, företrädare för polisen och andra myndigheter samt företrädare för det civila samhället. Konferensen filmades av och kan ses på Utbildningsradions webbplats. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.2 Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. Etnisk tillhörighet – en analys av begreppet Inledningsvis vill jag definiera, tolka och precisera termen etnisk tillhörighet med avseende på den läroboksmassa som ska nagelfaras. Begreppet ”etnisk tillhörighet” leder närmast tanken till ett individbaserat perspektiv på etnicitet: individen tillhör och identifierar sig med en gemenskap som har etniska kännetecken. Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Jens bergensten jenny thornell

Uppsatsen jämför rättsutvecklingen och synen i Sverige och USA avseende positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet vid antagning till universitet. Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationella minoriteter såsom samer och romer omfattas, men också majoritetsbefolkningens etnicitet inkluderas i begreppet. Det är således inte bara ett minoritetsskydd. Ordet ras har tagits bort ur lagtexten. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Etnisk diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993.

Definitioner. Etnicitet syftar på grupptillhörighet [4] hos en individ, medan etnisk grupp utgör benämningen på denna grupp.
Ralston ab hotel

rektor olaus petriskolan
minimum pension in russia
franchisetorget göteborg
weibull lennart
pixabay clipart
av green line schedule
ishockey perioder

Plan mot kränkande behandling inklusive samlad

Som alla vet så har det tragiska inträffat att en människa tog livet av sig genom sprängning mitt i julhandeln i Stockholm. Arbeta med temat etnisk tillhörighet Vi människor kommer från olika länder, har olika nationaliteter, språk och hudfärg. Vi kan tillhöra olika folk och bo i samma land. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. En människa kan till exempel vara både same … Skolan ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för elever som deltar eller söker till verksamheten oavsett etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.