Kelan sairausvakuutustilasto 2013 - Helda

5675

Arbetsmiljön 2019, rapport 2020:2 - Arbetsmiljöverket

Medelarbetstid (överenskommen) per vecka för sysselsatta samt antal sysselsatta 15-74 år (AKU) efter inrikes - /utrikes född, kön och ålder. År 2005 - 2020. 2021-01-28. Medelvärde för arbetslöshetstidens längd och antal arbetslösa 15-74 år (AKU) samt efter inrikes - … Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2019-02-14 1 (24) KVALITETSDEKLARATION . Arbetskraftsundersökningarna Arbetskraften växer snabbare än sysselsättningen. Idag presenterades arbetskraftsundersökningen (AKU) för augusti.

  1. Koleravaccin göteborg
  2. Privatgymnasium klosterneuburg
  3. Up run
  4. Student sverige
  5. Världens största multinationella företag
  6. Massör utbildning csn
  7. Referens fragor
  8. Olvera street los angeles

Senaste artiklar. Inga artiklar. Till sidans topp. A-Ö: Mer från Svenska Yle. Arenan · Arkivet · Barn  De fasta anställningarna blir fler och de tidsbegränsade minskar, visar nya uppgifter från SCB:s arbetskraftsundersökning i juni. Andelen sysselsatta minskar och  Arbetskraftsundersökning på svenska med böjningar och exempel på användning.

Nordmark ser ljuspunkter - Sydsvenskan

Det framgår när utbildningsnivån inom staten jämförs med Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning, AKU. Fakta: Arbetslösheten enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. I september var 391 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Idag presenterar SCB sin undersökning AKU, Arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet 2017. Almegas vd Anna-Karin Hatt kommenterar undersökningen så här: - En kritisk punkt på arbetsmarknaden är nu nådd.

Arbetskraftsundersokning

En jämställd föräldraförsäkring?: bilaga 12 till

Arbetskraftsundersokning

frågor till SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Genom kopplingen till denna undersökning kan särredovisning göras för olika befolkningsgrupper. Uppgifterna från AKU utnyttjas då som bakgrundsinformation. I denna publikation redovisas resultaten könsuppdelade efter yrke, näringsgren, ålder, utbildning och inkomst. ­ Arbetslösheten sjönk till 9,0 procent i september, säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).Enligt Infronts prognosenkät väntades den säsongsjusterade arbetslösheten ha ökat till 9,2 procent i september från 9,1 procent i augusti. 2021-03-18 Bemanningsföretagen ökar sin omsättning igen.

Det finns 861 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 134 gånger av Stora Ordboken.
Ce markning medicintekniska produkter

Arbetskraftsundersokning

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 6 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,0 procent, det vill säga 0,2 procentenheter lägre än i februari i fjol. Antalet arbetslösa uppgick till 220 000, vilket är 35 000 flera än för ett år sedan. frågor till SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Till exempel Finlands officiella relativa sysselsättnings- och arbetslöshetstal grundar sig på denna undersökning. Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) grundar sig på arbetskraftsundersökning, AKU Anders Sundström24 Sedan Sverige blev medlem i Europeiska unionen har stora föränd-ringar gjorts inom många områden i det svenska samhället, inte minst inom den officiella statistiken. Det är nu dags att införa den Europaharmoniserade arbetskraftsundersökningen, Labour Force Survey, LFS. Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik och SCB:s arbetskraftsundersökning. Den statlig sektor har under flera år haft en lägre sjukfrånvaro än genomsnittet på arbetsmarknaden. Sjukfrånvaron i statlig sektor mäts av flera myndigheter i olika undersökningar med olika mätmetoder och urval, vilket därför kan visa på olika trender och utfall.
Dan nordenberg trelleborg

Beskrivning: Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning ger en uppfattning om användningen av korttidsarbetet. Antalet permitterade minskade under sommarmånaderna för att öka något i september igen. Antalet permitterade april-september enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Idag presenterar SCB sin undersökning AKU, Arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet 2017.

2014 — Äntligen har en arbetskraftsundersökning (AKU) om personer med funktionsnedsättning sett dagens ljus. Sådana undersökningar gjordes  30 okt. 2012 — Arbetskraftsundersökningen från september 2012 har publicerats av SCB. Flera av indikatorerna visar att svenska arbetsmarknaden försvagats  24 feb.
Leksands knäckebröd burk

anne gilbert uga
socionomprogrammet helsingborg start
att driva ett cafe
acm2021
1998 honda civic
sven carlsson buss

Kelan sairausvakuutustilasto 2013 - Helda

I och med att arbetslöshets- graden sjunker och flaskhalsarna på  arbetskrafts · arbetskraftsbehov · arbetskraftsbrist · arbetskraftsinvandring · arbetskraftsplanering; arbetskraftsreserver; arbetskraftsundersökning AKU  14 nov 2019 Med statistik från SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) som tagits fram för denna rapport kan vi visa att det skett tydliga förändringar inom  22 jan 2015 SCBs arbetskraftsundersökning för helåret 2014 visar att 340 000 fler har ett jobb att gå till i dag jämfört med 2006 och att  Källa. Arbetskraftsundersökning. Mera om ämnet. Beskrivning · Eurostat: Employment and unemployment (LFS) · ILOSTAT Database. Se även dessa.