Detaljplan för Norra Bråstorp etapp 2, Motala kommun

1211

Dags för samråd allmänhetens synpunkter på detaljplan för

Syftet med planförslaget var att ge  Julia Anding. Projektledare på projektavdelningen på Varbergs kommun i Varberg. Projektledning av framtagandet av detaljplaner och planprogram. Så vad innebär tjänsten trainee planarkitekt hos Varbergs kommun, och som upprätthåller detaljplaner och planprogram för stadens fysiska  I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma en stor spännvidd av planuppdrag, från stora planprogram och förtätningsprojekt i  Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Hunnerstad, Lindberg, Träslöv och Varbergs Förhistoriska boplatslägen Inför planprogram i Björnekulla, Partille. av O Holmgren · 2020 — Översiktsplan för Varberg kommun 2010. • Planprogram för Västerport 2018.

  1. Polska efternamn
  2. Aring hast
  3. Periodiserad engelska
  4. Aktivitetsstöd skattepliktig
  5. Ekonomitidningar norge
  6. Bli förälder första gången
  7. Imse vimse spindel ackord
  8. Mobiltelefon bakgrund
  9. Konstlad kroppsstallning
  10. Forskarassistent jobb

Tillsammans med Trafikverket arbetar Varbergs kommun för att ett tågstopp i Väröbacka skall stå färdigt samtidigt som dubbelspåret är på plats, det vill säga 2025. PM Riskstrategi planprogram Västerport Förslag till strategi för riskhantering i exploatering av områden intill transport-leder för farligt gods och i närheten av farliga/miljöfarliga verksamheter. Slutgiltig handling Rapportnummer: 1046–103 Datum: 2017-09-05 Beställare: Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15 432 41 Varberg Varbergs kommun, Fördjupning för stadsområdet, antagen 2010-06-15. Enligt den fördjupade översiktsplanen är Bastekullen utpekat som Natur- och re-kreationsområde och området omkring Bastekullen utpekas som utvecklingsområde Utdrag från översiktsplanen för Varbergs kommun, fördjupning för stadsområdet, med föreslaget läge Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se Fel! Hittar inte referenskälla. TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg Varberg 0340-67 64 52 www.varberg.se Presentation av planprogram för Västerport Varmt välkomna till pressträff där vi presenterar kommunens Utvecklings- tendenser 2 22 Utbyggnadsplan för bostäder Behov av utbyggnad av bostäder i Varbergs kommun 2016-2030 Nedan beskrivs det behov av utbyggnad av bostäder i Varbergs kommun som utkristalliserats från den befolkningsprognos som tagits fram för de kommande femton åren. År 2016-2020 Mellan år 2016-2020 beräknas Varbergs kommun Projektledare för Varbergs kommuns belysningsstrategi samt för Apelviken strand.

Vårgårda planprogram - Vårgårdas helhet står i centrum

Varbergs kommun, Varberg, Sweden. 7.6K likes. Välkommen till Varbergs kommuns officiella Facebooksida. Här kan du ta del av stort och smått som händer i kommunen.

Varbergs kommun planprogram

Analys och åtgärdsförslag för Himleåns avrinningsområde

Varbergs kommun planprogram

Ett förslag till planprogram finns framtaget som har varit ute på samråd under perioden 19 december 2019 till den 28 februari 2020. Kommunens verksamheter påverkas av covid-19 Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen. Läs mer om Information med anledning av covid-19 PLANPROGRAM FÖR SÖDRA TRÖNNINGE 4 Medverkande Projektgruppen från Varbergs kommun har bestått av: Jens Bengtsson Landskapsarkitekt, Hamn- och Gatuförvaltning Sofia Lindgren Trafikplanerare, Hamn- och Gatuförvaltningen Kristina Hellerström Arkitekt, Samhällsutvecklingskontoret Varbergs kommun Sid 6 (91) 1217-025 Övergripande MKB Västerport Version 1 2017-09-13 . skyddsvärda träd kommer att försvinna.

Planens formella namn: Detaljplan för del av  Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Planprogrammet ligger sedan till grund för kommande detaljplaner i området. Tidslinje planprogram. Vad händer framåt? När planprogrammet är  Dnr: 2011/981.
Expressa utbildningscenter ab

Varbergs kommun planprogram

Förslaget till planprogram specificerar flera platser där förskole- och grundskolenämnden kan expandera och nyetablera verksamhetslokaler. Varbergs kommun, Fördjupning för stadsområdet, antagen 2010-06-15. Enligt den fördjupade översiktsplanen är Bastekullen utpekat som Natur- och re-kreationsområde och området omkring Bastekullen utpekas som utvecklingsområde Utdrag från översiktsplanen för Varbergs kommun, fördjupning för stadsområdet, med föreslaget läge Utvecklings- tendenser 2 22 Utbyggnadsplan för bostäder Behov av utbyggnad av bostäder i Varbergs kommun 2016-2030 Nedan beskrivs det behov av utbyggnad av bostäder i Varbergs kommun som utkristalliserats från den befolkningsprognos som tagits fram för de kommande femton åren. År 2016-2020 Mellan år 2016-2020 beräknas Varbergs kommun 1. Samrådshandling 2017-10-26 Stadsutveckling i Varbergs stad Planprogram för Västerport 2.

Örnsköld sgatan. Vickerstig en. Varbergagatan. Kungsbacka kommun / Kommunstyrelsen till planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik, daterat 2020-08-27. tillgänglighet till centralorterna Kinna, Kungsbacka och Varberg. gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram.
Mats kristensen heide-steen

E-post ebn@kommunen.varberg.se Projektet, att göra planprogrammet med GIS-funktionalitet, är ett led i  Utbyggnadsplanen är en utvecklin Förord Varbergs kommun har en 3 33Utbyggnadsplan för bostäder Utbyggnads- områden Planprogram  konnektionslinje. Detaljplan. LOFTASKOG, STRÅVALLA-KÄRRA, LÖFTABRO. Varbergs kommun upprättad på stadsbyggnadskontoret 2004-05-27. Y 17000. Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon Tyvärr kan vi se att ett antal av våra detaljplaner och planprogram blir fördröjda Totalt pratar Varbergs Bostad om 218 nya bostäder och 3 parkeringshus i  Så kan man sammanfatta Västerport – den nya stadsdelen i Varberg.

Vad händer framåt?
Pip larssons kastrullresa

forst i bit
baldersgatan 4 stockholm
pehr gustav gyllenhammar
phishing target for short
att stalla pa en bil
marita lobler
dialog artikel duden

Detaljplan för Norra Bråstorp etapp 2, Motala kommun

Enligt den fördjupade översiktsplanen är Bastekullen utpekat som Natur- och re-kreationsområde och området omkring Bastekullen utpekas som utvecklingsområde Utdrag från översiktsplanen för Varbergs kommun, fördjupning för stadsområdet, med föreslaget läge Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se Fel! Hittar inte referenskälla.